Övriga pressreleaser

22 april 2022

SBF Management AB ändrar namn till SBF Fonder AB

Concejo AB (publ) slutförde förvärvet av SBF Management AB den 31 mars 2021. Efter tillträdet som ny ägare har Concejo genomfört en onboarding-process och identifierat ett antal möjligheter och vägar framåt i affärsutvecklingen. En av dessa är att Concejos vd Carl Adam Rosenblad, under en begränsad tid, ändrat sin roll från arbetande styrelseordförande till verkställande direktör. Nu ändrar verksamheten namn till SBF Fonder.

1 december 2020

Consilium återköper ytterligare hybridobligationer

Consilium AB (publ) meddelar idag att företaget återköpt egna utestående hybridobligationer till ett nominellt värde av 6 MSEK. Tidigare har Consilium återköpt 37,0 procent av bolagets egna utestående hybridobligationer genom flera förvärv över marknaden. Med dagens återköp uppgår Consiliums innehav av egna hybridobligationer till ett nominellt belopp om 80 MSEK, motsvarande 40,0 procent av den totalt emitterade volymen.

24 november 2020

Consilium återköper ytterligare hybridobligationer

Consilium AB (publ) meddelar idag att företaget återköpt egna utestående hybridobligationer till ett nominellt värde av 19 MSEK. Tidigare har Consilium återköpt 27,5 procent av bolagets egna utestående hybridobligationer genom flera förvärv över marknaden. Med dagens återköp uppgår Consiliums innehav av egna hybridobligationer till ett nominellt belopp om 74 MSEK, motsvarande 37,0 procent av den totalt emitterade volymen.

23 november 2020

Consilium återköper ytterligare hybridobligationer

Consilium AB (publ) meddelar idag att företaget återköpt egna utestående hybridobligationer till ett nominellt värde av 18 MSEK. Tidigare har Consilium återköpt 18,5 procent av bolagets egna utestående hybridobligationer genom flera förvärv över marknaden. Med dagens återköp uppgår Consiliums innehav av egna hybridobligationer till ett nominellt belopp om 55 MSEK, motsvarande 27,5 procent av den totalt emitterade volymen.

2 november 2020

Consilium återköper hybridobligationer och meddelar intention att genomföra ytterligare återköp

Consilium AB (publ) meddelar idag att företaget återköpt egna utestående hybridobligationer till ett nominellt värde av 7 MSEK. Tidigare har Consilium återköpt 10 procent av bolagets egna utestående hybridobligationer genom flera förvärv över marknaden. Med dagens återköp uppgår Consiliums innehav av egna hybridobligationer till ett nominellt belopp om 27 MSEK, motsvarande 13,5 procent av den totalt emitterade volymen.

7 september 2017

Consilium erhåller order på 37 MSEK i Mellan Östern

Consilium har erhållit order från engineeringbolaget Amana Pipeline Construction att leverera brandsäkerhetssystem för bränsletankar till Bahrain International Airport, samt en order på elektriska system med instrumentering, brandlarm och brandsäkerhetsutrustning till en tankterminal i Fujairah, UAE, som ägs av Horizon Emirates Terminal, ett dotterbolag till ENOC (Emirates National Oil Company). Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 37 MSEK, plus tillkommande optioner.