Kalender

Händelser 2023

 • 22 feb 2023, Helårsrapport (Q4) 2022
 • 25 apr 2023, Årsredovisning 2022
 • 24 maj 2023, Årsstämma
 • 24 maj 2023, Delårsrapport Q1 2023
 • 31 aug 2023, Delårsrapport Q2 2023
 • 28 nov 2023, Delårsrapport Q3 2023

Händelser 2022

 • 10 jan 2022, Extra bolagsstämma
 • 24 feb 2022, Helårsrapport (Q4) 2021
 • 29 apr 2022, Årsredovisning 2021
 • 24 maj 2022, Årsstämma
 • 24 maj 2022, Delårsrapport Q1 2022
 • 30 aug 2022, Delårsrapport Q2 2022
 • 29 nov 2022, Delårsrapport Q3 2022

Händelser 2021

 • 25 feb 2021, Helårsrapport (Q4) 2020
 • 27 apr 2021, Årsredovisning 2020
 • 21 maj 2021, Årsstämma
 • 28 maj 2021, Delårsrapport Q1 2021
 • 31 aug 2021, Delårsrapport Q2 2021
 • 29 nov 2021, Delårsrapport Q3 2021

Händelser 2020

 • 29 april 2020, Årsredovisning 2019
 • 20 maj 2020, Delårsrapport Q1 2020
 • 20 maj 2020, Årsstämma
 • 31 aug 2020, Delårsrapport Q2 2020
 • 26 nov 2020, Delårsrapport Q3 2020
 • 29 dec 2020, Extra bolagsstämma (poströstning)