Concejo investerar i säker videokommunikation

Concejo AB (publ) har investerat cirka 23 MSEK i Compodium International AB i samband med en nyligen avslutad nyemission. Concejo är efter emissionen näst största ägare i Compodium med en ägarandel på 15 procent.

Compodium är specialister inom videokommunikation sedan mer än tjugo år tillbaka. Den kunskap bolaget byggt upp genom åren har legat till grund för utvecklingen av Vidicue® – en säker, krypterad och autentiserad videokommunikationslösning som lever upp till myndigheters och företags allt ökande krav på datahantering, säkerhet och integritet. Försäljningen av Vidicue® sker genom strategiska partnerskap och mjukvaran erbjuds både under eget varumärke och under vissa återförsäljares egna varumärken, så kallad ”white label”. Compodium erbjuder även tjänsten Enterprise, som består av en kombination av hårdvara, supportavtal och professionella konsulttjänster anpassat för större företag och organisationer med behov av krypterad videokommunikation. Bland Compodiums kunder finns såväl börsnoterade företag, offentliga verksamheter och globala organisationer.

– Compodium är ett spännande SaaS-bolag i stark tillväxt som erbjuder en tjänst som ligger helt rätt i tiden. Vi är imponerade av såväl Compodiums erbjudande och affärsmodell som av management och ser fram emot att tillsammans utveckla bolaget vidare, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef för Concejo AB (publ).

Investeringen i Compodium är Concejos andra inom digital säkerhet, ett område företaget följer med intresse.

– Digital säkerhet är både en av de megatrender vi följer och en konsekvens av den föränderliga tid vi lever i. Vi har för avsikt att vara aktiva inom detta segment och investera ytterligare när rätt möjlighet uppstår, avslutar Carl Adam Rosenblad.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2021 kl. 10:00 CET.

Concejo AB (publ)
 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i  och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF