Consilium januari – augusti 2016

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 13 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 074,4 MSEK (954,0). Nettoomsättningen ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 029,7 MSEK (969,1). Orderstocken per 31 augusti 2016 uppgick till 838,9 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 787,2 MSEK (727,1). Nettoomsättningen ökade till 824,5 MSEK (709,6).

Orderingången för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 287,2 MSEK (226,9). Nettoomsättningen minskade till 205,2 MSEK (259,5). 

Orderingång

Jan-aug
     2016
Jan-aug
    2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety      787,2    727,1 1 127,3
Fire safety & Automation      287,2    226,9 370,4
Totalt 1 074,4    954,0    1 497,7

 Nettoomsättning

Jan-aug
     2016
Jan-aug
     2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety        824,5    709,6 1 100,8
Fire safety & Automation        205,2    259,5 464,7
Totalt 1 029,7    969,1 1 565,5

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. september kommer att publiceras den 24 oktober 2016.
   
Stockholm 2016-09-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

  
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK.

Ladda ner som PDF