Styrelse

Profile Image

Ann-Marie Åström

ordförande

Född: 1965.
Styrelseordförande sedan: 2023.
Styrelseledamot sedan: 2023 (samt 2009-2020)
Utbildning: Jur. Kand. Uppsala Universitet.
Befattningar och uppdrag: Styrelseordförande i Rederi AB Gotland, Ljugarn Holding AB samt Trojaborg Holding AB. Styrelseledamot i Assuranceforeningen SKULD A/S, Ekerö Holding AB, SKULD Mutual P&I Association (Bermuda) och Trojaborg AB. Styrelsesuppleant i Björkviks Havsbad AB.
Aktieinnehav i Concejo: 1 000 B-aktier.

Profile Image

Carl Adam Rosenblad

Ledamot

Född: 1965.
Styrelseledamot sedan: 1996.
Utbildning: Civilekonom.
Befattningar och uppdrag: Vd och koncernchef Concejo AB (publ). Styrelseordförande i Firenor International AB. Styrelseledamot i Concejo AB (publ), Christian Berner Tech Trade AB (publ), Platanen Holding AB, Platanen AB samt bolag tillhörande Concejo-koncernen.
Aktieinnehav i Concejo: 24 000 B-aktier. Indirekt ägande via Platanen Holding AB som innehar 907 490 A-aktier och
5 264 340 B-aktier.

Profile Image

Sten Ankarcrona

Ledamot

Född: 1966.
Styrelseledamot sedan: 2020.
Utbildning: Fil. kand. (BA, International relations)
Befattningar och uppdrag: Senior rådgivare inom finans och kapitalförvaltning. Styrelseordförande i Hercules Investeringsfond. Ledamot av Riddarhusdirektionen. Ordförande i valberedningen, Christian Berner Tech Trade AB (publ). Ledamot i valberedningen, Concejo AB (publ).
Aktieinnehav i Concejo: 0.

Profile Image

Thomasine Rosenblad

ledamot

Född: 1964.
Styrelseledamot sedan: 2014.
Utbildning: Fil. kand. Psykologi & HR.
Befattningar och uppdrag: HR-konsult, strategisk kompetensförsörjning.
Styrelseledamot i Platanen Holding AB.
Aktieinnehav i Concejo: 0. Indirekt ägande via Platanen Holding AB som innehar 907 490 A-aktier och
5 264 340 B-aktier.

Profile Image

Jonas Rydell

Ledamot

Född: 1972.
Styrelseledamot sedan: 2020.
Utbildning: Civilekonom.
Befattningar och uppdrag: Fristående rådgivare till finansiella företag. Styrelseordförande i Tempest Security AB. Styrelseledamot i Athanase Industrial Partner AB, Concedo AS samt Hellen Holding Limited.
Aktieinnehav i Concejo: 0.

Profile Image

Rickard Bergengren

Ledamot

Född: 1985.
Styrelseledamot sedan: 2023.
Utbildning: Fil. Mag. Ekonomi.
Befattningar och uppdrag: Äger och driver Hjularöds
Gods. Styrelseledamot i MCT Brattberg AB, Futuritas AB, AB Hörby Bruk. Styrelsesuppleant i DANO Fastigheter AB och Epic Races i Sverige AB, Add Energy Nordic AB och Le Volpi AB.
Aktieinnehav i Concejo: 68 898 B-aktier. Företräder MCT Brattberg som innehar 2 205 000 B-aktier.