Styrelse

Profile Image

Erik Lindborg

ordförande

Född: 1952
Styrelseordförande sedan: 2020
Styrelseledamot sedan: 2012.
Utbildning: Civilingenjör.
Befattningar och uppdrag: Styrelseledamot i MCT Brattberg AB, Futuritas AB, och MCT Capital AB.
Aktieinnehav i Concejo: 0. Företräder MCT Brattberg som innehar 2 205 000 B-aktier.

Profile Image

Carl Adam Rosenblad

Ledamot

Född: 1965
Styrelseledamot sedan: 1996.
Utbildning: Civilekonom.
Befattningar och uppdrag: Vd och koncernchef Concejo AB (publ). Styrelseordförande i Svenska Bostadsfonden Management AB och Firenor International AB. Styrelseledamot i Platanen Holding AB, Platanen AB samt bolag tillhörande Concejo-koncernen.
Aktieinnehav i Concejo: 24 000. Indirekt ägande via Platanen Holding AB som innehar 907 490 A-aktier och
5 264 340 B-aktier.

Profile Image

Sten Ankarcrona

Ledamot

Född: 1966
Styrelseledamot sedan: 2020.
Utbildning: Fil. kand. (BA, International relations)
Befattningar och uppdrag: Senior rådgivare inom finans och kapitalförvaltning. Styrelseordförande i Hercules Investeringsfond. Ledamot av Riddarhusdirektionen.
Aktieinnehav i Concejo: 0

Profile Image

Thomasine Rosenblad

ledamot

Född: 1964
Styrelseledamot sedan: 2014.
Utbildning: Fil. kand. HR.
Beafttningar och uppdrag: Jobbcoach Randstad RiseSmart Sverige. Styrelseledamot i Platanen Holding AB.
Aktieinnehav i Concejo: 9 723. Indirekt ägande via Platanen Holding AB som innehar 907 490 A-aktier och
5 264 340 B-aktier.

Profile Image

Jonas Rydell

Ledamot

Född: 1972
Styrelseledamot sedan: 2020.
Utbildning: Fil. mag. Ekonomi.
Befattningar och uppdrag: Fristående rådgivare till finansiella företag. Styrelseledamot i det norska oljeletningsföretaget Concedo samt det brittisk-bermudiska återförsäkringsföretaget Hellen (verksamt under varumärket Aeolus).
Aktieinnehav i Concejo: 0.