Consilium januari – november 2015

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 25 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 385,2 MSEK (1 109,2). Orderingången ökade med 3 procent till 1 385,9 MSEK (1 339,1).
Orderstocken per 30 november 2015 uppgår till 824,0 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 1 000,7 MSEK (812,3).
Orderingången ökade till 1 034,6 MSEK (948,7).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 384,5 MSEK (296,9).
Orderingången minskade till 351,3 MSEK (390,4).
           

Nettoomsättning

Jan-nov
2015
Jan-nov
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety 1 000,7      812,3 891,8
Fire safety & Automation      384,5     296,9 363,5
Totalt 1 385,2 1 109,2    1 255,3

      Orderingång

Jan-nov
     2015
Jan-nov
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety 1 034,6    948,7 1 016,0
Fire safety & Automation      351,3    390,4 444,0
Totalt 1 385,9 1 339,1 1 460,0

        Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. december kommer att publiceras den 26 januari 2016.

Stockholm 2015-12-22
Consilium AB (publ)
   

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833
     

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK. 

Ladda ner som PDF