Consilium januari – oktober 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 782,4 MSEK (738,3). Orderingången minskade med 12 procent till 685,4 MSEK (777,6).Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 oktober 2011 till 556 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 12 procent. Orderingången ökade med 5 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation minskade med 25% och även orderingången ligger under föregående år. Orderstocken är fortsatt god.

Nettoomsättning


Jan-okt
2011
Jan-okt
2010
Jan-dec
2010
Marine & Safety       690,9      616,2    757,5
Automation       91,5      122,1    185,8
Totalt       782,4      738,3    943,3Orderingång


Jan-okt
2011
Jan-okt
2010
Jan-dec
2010
Marine & Safety    622,7      595,8    707,4
Automation    62,7      181,8    207,1
Totalt    685,4      777,6    914,5

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. november kommer att publiceras den 19 december 2011.

Stockholm 2011-11-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 550 anställda och omsätter mer än 900 MSEK. 

Ladda ner som PDF