Ny CFO för Consilium

Roger Orreteg kommer efter 16 år inom Consilium att gå i pension, och Lars Håkansson efterträder honom som ny CFO för Consilium.

Roger Orreteg har arbetat inom Consilium-koncernen i 16 år, och är idag CFO för Consilium. Roger Orreteg kommer från april 2019 att arbeta deltid under en period och sedan formellt gå i pension.

Lars Håkansson har arbetat inom Consilium i 11 år. Han är idag ekonomichef för det största affärsområdet, Marine & Safety, och mycket väl insatt i koncernens olika verksamheter.

 
CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

 
Om Consilium

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 650 anställda och omsätter 1 500 MSEK.
 

Ladda ner som PDF