Consilium erhåller tysk order på utrustning till ubåtar

Consiliums tyska dotterbolag har erhållit order att leverera brandlarm och navigationsutrustning till två tyskdesignade ubåtar.

Consiliums tyska dotterbolag uppvisar en stark orderingång från navy-marknaden. Under andra halvåret 2015 erhöll Consilium i Tyskland order för navigations-utrustning till sex tyskdesignade ubåtar, med ett totalt ordervärde om 11 MSEK, och nu har Consilium i Tyskland erhållit en order, avseende brandlarm och navigationsutrustning, till ytterligare två tyskdesignade ubåtar, med ett totalt ordervärde på 7 MSEK.

“Consilium är en ledande global leverantör av säkerhetssystem till nichmarknader med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden. Ovanstående order stärker ytterligare vår position inom navy-marknaden”, säger Ove Hansson, Verkställande direktör och CEO.

 
    
CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se
 
       
Om Consilium

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automations-system och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK

Ladda ner som PDF