Consilium januari – februari 2015

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 27 procent jämfört med föregående år och uppgick till 190,1 MSEK (150,0). Orderingången ökade med 39 procent till 297,4 MSEK (214,5). Orderstocken har ökat till 930,6 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 162,1 MSEK (125,1). Orderingången ökade till 183,0 MSEK (179,4).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 28,0 MSEK (24,9). Orderingången ökade till 114,4 MSEK (35,1).

Nettoomsättning

  Jan-feb 2015 Jan-feb 2014  Jan-dec 2014
Marine & Safety 162,1 125,1 891,8
Fire safety & Automation 28,0 24,9 363,5
Totalt 190,1 150,0 1 255,

Orderingång

  Jan-feb 2015 Jan-feb 2014 Jan-dec 2014
Marine & Safety 183,0 179,4 1 016,0
Fire safety & Automation 114,4 35,1 444,0
Totalt 297,4 214,5 1 460,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. mars kommer att publiceras den 23 april 2015.

2015-03-18

Stockholm 2015-03-18
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta: 
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2015-03-18.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK.

Ladda ner som PDF