Consilium erhåller order på brandlarm till tåg i Spanien

Consilium har erhållit en order på brandlarm till 400 tågvagnar som byggs i Spanien för fyra kundprojekt i England. Det sammanlaga ordervärdet är 12 MSEK.

Denna order kommer från den spanska tågtillverkaren CAF. Consilium kommer att leverera sitt nya SIL-system till CAF för fyra kundprojekt i England, med totalt 400 tågvagnar baserade på CAF:s ”Civity platform”.

“Consilium är en ledande global leverantör av säkerhetssystem för speciella applikationer med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden. Tåg- och tunnelbanevagnar är ett växande marknadssegment för Consiliums brandlarm-system”, säger Ove Hansson, verkställande direktör och koncernchef.

För ytterligare information kontakta:
Consilium AB (publ)

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 950 anställda och omsätter 1 600 MSEK.

Ladda ner som PDF