Consilium januari – mars 2016

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 396,0 MSEK (365,9). Orderingången ökade med 12 procent jämfört med föregående år och uppgick till 457,5 MSEK (407,0).

Orderstocken per 31 mars 2016 uppgick till 817,0 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 313,8 MSEK (261,8). Orderingången ökade till 312,3 MSEK (270,7).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation minskade till 82,2 MSEK (104,1). Orderingången ökade till 145,2 MSEK (136,3).

Nettoomsättning

Jan-mar
2016
Jan-mar
2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety 313,8 261,8 1 100,8
Fire safety & Automation 82,2 104,1 464,7
Totalt 396,0 365,9 1 565,5

Orderingång

Jan-mar
2016
Jan-mar
2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety 312,3 270,7 1 127,3
Fire safety & Automation 145,2 136,3 370,4
Totalt 457,5 407,0 1 497,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. april kommer att publiceras den 23 maj 2016.

Stockholm 2016-04-22

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF