Consilium januari – augusti 2015

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 30 procent jämfört med föregående år och uppgick till 969,1 MSEK (747,1). Orderingången ökade med 2 procent till 954,0 MSEK (937,7).
Orderstocken per 31 augusti 2015 uppgår till 808,2 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 709,6 MSEK (569,9). Orderingången ökade till 727,1 MSEK (676,3).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 259,5 MSEK (177,2). Orderingången minskade till 226,9 MSEK (261,4).

                                  Nettoomsättning

  Jan-aug
2015
Jan-aug
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety 709,6      569,9 891,8
Fire safety & Automation 259,5     177,2 363,5
Totalt 969,1 747,1    1 255,3

                                      Orderingång

  Jan-aug
     2015
Jan-aug
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety    727,1    676,3 1 016,0
Fire safety & Automation      226,9      261,4 444,0
Totalt    954,0 937,7 1 460,0

          

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. september kommer att publiceras den 20 oktober 2015.

Stockholm 2015-09-18
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

     

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK. 

Ladda ner som PDF