Consilium erhåller om 11 MSEK i Dubai

Consilium Automation har erhållit en order om 11 MSEK avseende automationssystem i samband med utbyggnad av en tankterminal i Jebel Ali, Dubai.

Tankterminalen ägs av Star Energy Oiltanking i Jebel Ali, Dubai, som är ett joint venture mellan Oiltanking GmbH, Hamburg och Star Energy Group Ltd, Dubai. Tankterminalen, som erbjuder högsta nivå av kvalitet, säkerhet och miljöstandard, är kvalitetscertifierad och miljöcertifierad enligt internationell ISO standard. Terminalen i Jebel Ali kommer efter utbyggnad att ha en lagringskapacitet på 855.000 m3 för olje- och kemikalieprodukter.

Consilium levererar en ny undercentral, inklusive transformatorer, motorkontrollcentral, CCTV-system, uppgradering av existerande kontrollsystem och anpassning till ny tankinstrumentering, anpassning av nya kontrollsystem och instrumentering till existerande system, och uppgradering av existerande Tank Inventory Management System till att inkludera nya tankar.

”Den goda orderingången för affärsområdet Automation fortsätter. Detta nya affärsområde, som började särredovisas från tredje kvartalet 2008, fortsätter att utvecklas positivt. Vi förväntar oss en väsentlig ökning av nettoomsättningen under de närmaste åren. Detta är ett bra exempel på tillväxtpotentialen från projekt i Consiliums affärsutvecklingsportfölj”, säger Consiliums vd och koncernchef Ove Hansson.

Ladda ner som PDF