Consilium januari – april 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 29 procent jämfört med föregående år och uppgick till 335,4 MSEK (260,7). Orderingången ökade med 24 procent till 428,3 MSEK (344,8). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 april 2014 till 599,2 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 30 procent. Orderingången är väsentligt högre än nettoomsättningen och ökade med 46 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 25 procent. Orderingången är väsentligt högre än nettoomsättningen men minskade med 15 procent jämfört med föregående år på grund av en enskild stor order (100 MSEK) under februari 2013.

Nettoomsättning

Jan-apr 2014 Jan-apr 2013 Jan-dec 2013
Marine & Safety 272,2 210,0 705,5
Fire safety & Automation 63,2 50,7 183,6
Totalt 335,4 260,7 889,1

Orderingång

Jan-apr 2014 Jan-apr 2013 Jan-dec 2013
Marine & Safety 326,2 224,1 751,6
Fire safety & Automation 102,1 120,7 169,1
Totalt 428,3 344,8 920,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. maj kommer att publiceras den 18 juni 2014.
2014-05-20

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-05-20.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF