Consilium under januari – augusti 2007

Nettoomsättning och orderingång för affärsområdet Komponenter ingår ej för period efter utdelningen, den 15 augusti 2007.

Nettoomsättningen för Marina system ökade med 29 procent jämfört med föregående år och uppgick till 464,4 MSEK (359,6).

Orderingången för Marina system ökade med 27 procent till 572,2 MSEK (452,0).

Nettoomsättning

Jan-aug Jan-aug Jan-dec

2007 2006 2006

Brand & Gas 298,6 249,9 394,8

Navigation 165,8 109.7 184,7

Marina system 464,4 359,6 579,5

Övriga 125,4 124,0 188,6

verksamheter

Totalt 589,8 483,6 768,1

Orderingång

Jan-aug Jan-aug Jan-dec

2007 2006 2006

Brand & Gas 379,0 280,1 408,9

Navigation 193,2 171,9 246,2

Marina system 572,2 452,0 655,1

Övriga 144,0 119,5 174,9

verksamheter

Totalt 716,2 571,5 830,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m september 2007 kommer att publiceras den 19:e oktober 2007.

Stockholm 2007-09-21

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF