Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m maj kommer att publiceras den 19:e juni 2008.

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)

Anna Holmgren

Finanschef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0708-71 78 72

http://www.consilium.se

Ladda ner som PDF