Consilium januari-juli 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 508,8 MSEK (525,4). Orderingången ökade med 28 procent till 618,1 MSEK (481,6).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 juli 2013 till 511 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 7 procent. Orderingången ökade med 25 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 22 procent. Orderingången ökade med 41%.

Nettoomsättning


Jan-jul
2013
Jan-jul
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety        423,6 455,7 801,5
Fire safety & Automation          85,2 69,7 148,6
Totalt        508,8 525,4 950,1


Orderingång


Jan-jul
2013
Jan-jul
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety        479,2 383,2      649,9
Fire safety & Automation        138,9    98,4      168,5
Totalt        618,1      481,6      818,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. augusti kommer att publiceras den 17 september 2013.

Stockholm 2013-08-28

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Ladda ner som PDF