Utvecklar företag

Concejo AB (publ)

Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag.

Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar entreprenörskap bygga framgångsrika företag.