Utvecklar företag

Concejo AB (publ)

Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden
genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund.