Consilium erhåller order om 22 MSEK i Saudiarabien

Consilium Automation i Mellan Östern har erhållit en automationsorder om 22 MSEK till  en smörjoljefabrik i Saudiarabien

Consilium Automation i Mellersta Östern har erhållit en order om 22 MSEK för ett komplett automationssystem, inklusive elektriska system, tillhörande särskilda produkter och system samt instrumentering, för en smörjoljefabrik som byggs för Petromin i Jeddah, Saudiarabien.   

Fabriken blir fullt automatiserad för att minimera bemanningsbehovet, med automatiserad drift och kontroll för lager, blandning, påfyllnad, förpackning, produkthantering och  lasthantering via fartyg/lastbil.   

Consilium skall leverera ett komplett automationssystem, med ett PLC-baserat kontrollsystem,  elektriska system, samt tillhörande särskild utrustning och instrumentering. Systemet inkluderar  motorkontroll, transformatorer, generatorer, nödsystem, särskild belysning, CCTV-system för övervakning, radarsystem för nivåmätning, brandlarm och samtliga instrument.   

Consilium Automation har tidigare framgångsrikt genomfört liknande automationsprojekt avseende smörjoljefabriker för ENOC i Förenade Arabemiraten och för FUCHS i Jordanien. 

”Den goda orderingången för affärsområdet Automation fortsätter. Vi förväntar, liksom tidigare uttryckts, en väsentlig ökning av nettoomsättningen under de närmaste åren. Detta är ett bra exempel på tillväxtpotentialen för de satsningar som Consilium genomfört under de senaste åren”, säger Consilium’s koncernchef Ove Hansson.  

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Consilium AB (publ)
Ove Hansson
vd och koncernchef
Telefon: +46-8-563 05 300
Mobil: +46-705 760 833
http://www.consilium.se 

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 550 anställda och omsätter mer än 900 MSEK.

Ladda ner som PDF