Consilium under mars 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 17% jämfört med föregående år och uppgick till 193,0 MSEK (231,3). Orderingången minskade med 5 procent till 242,2 MSEK (255,0).

Orderstocken uppgick till 731 MSEK och är 7% större än vid årets början.

Orderingången har förbättrats under mars, och för helåret 2010 förväntas nettoomsättningen öka till mer än 1.000 MSEK.

Nettoomsättning

Jan-mar Jan-mar Jan-dec

2010 2009 2009

Marine & Safety 170,3 200,2 776,4

Automation 22,7 31,1 135,8

Totalt 193,0 231,3 912,2

Orderingång

Jan-mar Jan-mar Jan-dec

2010 2009 2009

Marine & Safety 180,9 222,1 691,8

Automation 61,3 32,9 187,8

Totalt 242,2 255,0 879,6

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. april kommer att publiceras den 19 maj 2010.

Stockholm 2010-04-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF