Consilium under januari – mars 2008

Nettoomsättningen för Consiliums huvudverksamheter ökade med 32 procent jämfört med föregående år och uppgick till 213,4 MSEK (162,2). Orderingången ökade med 31 procent till 241,2 MSEK (184,1).

Nettoomsättning

   Jan-mars Jan-mars Jan-dec

2008   2007 2007

Brand&Gas   148,0 104,6 485,7

Navigation 65,4 57,6 257,5

Summa   213,4 162,2 743,2

Övriga verksamheten 1,9    2,1 12,9

Totalt   215,3 164,3 756,1

Orderingång

   Jan-mars Jan-mars Jan-dec

   2008 2007 2007

Brand&Gas 175,9   124,0  587,4

Navigation   65,3   60,1  262,0

Summa   241,2   184,1  849,4

Övriga verksamheten 2,8 2,9   14,0

Totalt   244,0   187,0  863,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m april kommer att publiceras den 16:e maj 2008.

Stockholm 2008-04-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF