Consilium januari – maj 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 13 procent jämfört med föregående år och uppgick till 370,9 MSEK (329,1). Orderingången minskade med 24 procent till 310,4 MSEK (408,1).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 maj 2011 till 592 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 14 procent. Orderingången ökade med 15 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation ökade med 4 procent. Orderingången har fortsatt att påverkas negativt p.g.a. lägre omräkningskurs på stor orderstock.

Nettoomsättning


Jan-maj
2011
Jan-maj
2010
Jan-dec
2010
Marine & Safety        328,8      288,8 757,5
Automation        42,1        40,3 185,8
Totalt        370,9      329,1 943,3Orderingång


Jan-maj
2011
Jan-maj
2010
Jan-dec
2010
Marine & Safety        303,3      264,9    707,4
Automation         7,1      143,2      207,1
Totalt        310,4      408,1        914,5

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juni kommer att publiceras den 15 juli 2011.

Stockholm 2011-06-17

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF