Consilium januari – april 2015

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 43 procent jämfört med föregående år och uppgick till 481,1 MSEK (335,4). Orderingången ökade med 18 procent till 503,8 MSEK (428,3).
Orderstocken per 30 april 2015 uppgår till 846,0 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 351,2 MSEK (272,2). Orderingången ökade till 365,1 MSEK (326,2).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 129,9 MSEK (63,2). Orderingången ökade till 138,7 MSEK (102,1).

                                             Nettoomsättning

Jan-apr
2015
Jan-apr
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety 351,2      272,2 891,8
Fire safety & Automation 129,9 63,2 363,5
Totalt 481,1 335,4    1 255,3

                                              Orderingång

Jan-apr
     2015
Jan-apr
2014
Jan-dec
2014
Marine & Safety    365,1    326,2 1 016,0
Fire safety & Automation      138,7      102,1 444,0
Totalt    503,8 428,3 1 460,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. maj kommer att publiceras den 18 juni 2015.

Stockholm 2015-05-19
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833
 

  
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK.
 

Ladda ner som PDF