Consilium under april 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 17% jämfört med föregående år och uppgick till 254,8 MSEK (307,4). Orderingången ökade med 6 procent till 343,3 MSEK (323,9).

Orderstocken uppgick till 770 MSEK och är 13% större än vid årets början.

Nettoomsättning

Jan-apr Jan-apr Jan-dec

2010 2009 2009

Marine & Safety 226,1 267,4 776,4

Automation 28,7 40,0 135,8

Totalt 254,8 307,4 912,2

Orderingång

Jan-apr Jan-apr Jan-dec

2010 2009 2009

Marine & Safety 214,6 287,0 691,8

Automation 128,7 36,9 187,8

Totalt 343,3 323,9 879,6

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. maj kommer att publiceras den 15 juni 2010.

Stockholm 2010-05-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF