Consilium januari-juni 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 433,1 MSEK (456,7). Orderingången ökade med 28 procent till 539,4 MSEK (420,2).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 juni 2013 till 508 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 10 procent. Orderingången ökade med 18 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 24 procent. Orderingången ökade med 73%.

Nettoomsättning


Jan-jun 2013 Jan-jun 2012 Jan-dec 2012
Marine & Safety 357,9 396,2 801,5
Fire safety & Automation 75,2 60,5 148,6
Totalt 433,1 456,7 950,1 
Orderingång


Jan-jun 2013 Jan-jun 2012 Jan-dec 2012
Marine & Safety 400,6 339,9 649,9
Fire safety & Automation 138,8 80,3 168,5
Totalt 539,4 420,2 818,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juli kommer att publiceras den 28 augusti 2013.

Stockholm 2013-07-12
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF