Consilium under januari – september 2008

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 23 procent jämfört med föregående år och uppgick till 679,8 MSEK (551,5). Orderingången ökade med 35 procent till 891,3 MSEK (659,9).

Nettoomsättning

Jan-sep Jan-sep Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 405,0 339,6 462,7

Navigation 189,0 187,9 242,5

Automation 78,0 13,8 38,0

Summa 672,0 541,3 743,2

Övriga verksamheter 7,8 10,2 12,9

Totalt 679,8 551,5 756,1

Orderingång

Jan-sep Jan-sep Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 546,3 425,1 562,4

Navigation 214,2 183,9 242,6

Automation 113,2 39,6 44,4

Summa 873,7 648,6 849,4

Övriga verksamheter 17,6 11,3 14,0

Totalt 891,3 659,9 863,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m oktober kommer att publiceras den 17 november 2008.

Stockholm 2008-10-17

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF