Consilium januari – december 2011

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 983,1 MSEK (943,3). Orderingången minskade med 6 procent till 863,7 MSEK (914,5).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 december 2011 till 534 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 11 procent. Orderingången ökade med 6 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation minskade med 23% och även orderingången ligger under föregående år. Orderstocken är fortsatt god.

Nettoomsättning


Jan-dec
2011
Jan-dec
2010
Marine & Safety  839,5 757,5
Automation  143,6 185,8
Totalt  983,1 943,3


Orderingång


Jan-dec
2011
Jan-dec
2010
Marine & Safety 746,6 707,4
Automation 117,1 207,1
Totalt 863,7 914,5

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång för januari kommer att publiceras den 20 februari 2012.

Stockholm 2012-01-23

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 550 anställda och omsätter mer än 900 MSEK.

Ladda ner som PDF