Consilium januari – juni 2016

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 785,0 MSEK (750,8). Orderingången ökade med 17 procent jämfört med föregående år och uppgick till 837,0 MSEK (713,5). Orderstocken per 30 juni 2016 uppgick till 846,2 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 632,6 MSEK (544,4). Orderingången ökade till 610,1 MSEK (544,6).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation minskade till 152,4 MSEK (206,4). Orderingången ökade till 226,9 MSEK (168,9).
     

Nettoomsättning

Jan-jun
     2016
Jan-jun
    2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety      632,6    544,4 1 100,8
Fire safety & Automation      152,4    206,4 464,7
Totalt      785,0    750,8    1 565,5

       Orderingång 

Jan-jun 2016 Jan-jun
2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety      610,1    544,6 1 127,3
Fire safety & Automation      226,9    168,9 370,4
Totalt    837,0    713,5 1 497,7

     Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juli kommer att publiceras den 23 augusti 2016.

Stockholm 2016-08-12
Consilium AB (publ)

    
För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833


    
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 800 anställda och omsätter 1 600 MSEK

Ladda ner som PDF