Consilium januari – oktober 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 43 procent jämfört med föregående år och uppgick till 997,7 MSEK (696,1). Orderingången ökade med 48 procent till 1 158,0 MSEK (781,6). Orderstocken per 31 oktober 2014 uppgår till 776,1 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 30 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 38 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 99 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 89 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättning

Jan-okt
2014
Jan-okt
2013
Jan-dec
2013
Marine & Safety 733,5 563,0 705,5
Fire safety & Automation 264,2 133,1 183,6
Totalt 997,7 696,1 889,1

Orderingång

Jan-okt
2014
Jan-okt
2013
Jan-dec
2013
Marine & Safety 865,3 627,1 751,6
Fire safety & Automation 292,7 154,5 169,1
Totalt 1 158,0 781,6 920,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. november kommer att publiceras den 18 december 2014.
Stockholm 2014-11-20

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-11-20.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har närmare 700 anställda och omsätter närmare 1 000 MSEK.

Ladda ner som PDF