Consilium januari-mars 2012

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 216,0 MSEK (214,7). Orderingången ökade med 2 procent till 182,0 MSEK (179,1).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 mars 2012 till 491 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 5 procent. Orderingången minskade med 6 procent. Annuleringar av order för nybyggnation av fartyg, med tidigare planerad leverans 2012-2015, har minskat redovisad orderingång under perioden med ca 25 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 62 procent jämfört med föregående år. Även orderingången är väsentligt högre jämfört med föregående år.

Nettoomsättning


Jan-mar   2012 Jan-mar  2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety    187,9    197,4    839,5
Fire safety & Automation      28,1     17,3    138,5
Totalt    216,0    214,7    978,0


Orderingång


Jan-mar   2012 Jan-mar   2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety    166,8    176,6    746,6
Fire safety & Automation    15,2        2,5    126,6
Totalt    182,0    179,1    873,2

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. april kommer att publiceras den 15 maj 2012.

Stockholm 2012-04-20

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF