Consilium etablerar marknadsbolag i Frankrike

Consilium etablerar ett nytt marknadsbolag i Toulon, utanför Marseille.

Frankrike är sedan länge en viktig marknad för Consiliums marina verksamhet. Consilium etablerar därför ett marknadsbolag för försäljning och service till franska rederier, fartyg som anlöper franska hamnar, militära fartyg och offshore.

“Consilium har en stark global marknadsorganisation för försäljning och kundsupport. I och med etableringen i Frankrike finns Consilium etablerat på mer än 60 platser i 27 länder.”, säger Ove Hansson, Verkställande direktör och CEO.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

 
Om Consilium

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 1 000 anställda och omsätter 1 700 MSEK.

Ladda ner som PDF