Consilium januari – september 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 15 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 377,0 MSEK (1 200,6). Nettoomsättningen ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 212,8 MSEK (1 171,6). Orderstocken per 30 september 2017 uppgick till 969,6 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 991,7 MSEK (897,3). Nettoomsättningen ökade till 946,0 MSEK (927,0).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering ökade till 385,3 MSEK (303,3). Nettoomsättningen ökade till 266,8 MSEK (244,6).

Orderingång

Jan-sep
     2017
Jan-sep
    2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety    991,7  897,3 1 221,8
Safety Engineering      385,3    303,3 432,3
Totalt 1 377,0 1 200,6    1 654,1

Nettoomsättning

Jan-sep
     2017
Jan-sep
     2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety  946,0  927,0 1 240,7
Safety Engineering    266,8    244,6 402,5
Totalt 1 212,8 1 171,6 1 643,2

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. oktober kommer att publiceras den 21 november 2017.

Stockholm 2017-10-24
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

       Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 klockan 08:00 CET.

  

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK. 

Ladda ner som PDF