Consilium januari – december 2016

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 10 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 654,1 MSEK (1 497,7). Nettoomsättningen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 643,2 MSEK (1 565,5). Orderstocken per 31 december 2016 uppgick till 805,1 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 1 221,8 MSEK (1 127,3). Nettoomsättningen ökade till 1 240,7 MSEK (1 100,8).

Orderingången för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 432,3 MSEK (370,4). Nettoomsättningen minskade till 402,5 MSEK (464,7).

   
Orderingång

Jan-dec
     2016
Jan-dec
     2015
Marine & Safety 1 221,8 1 127,3
Fire safety & Automation      432,3    370,4
Totalt 1 654,1 1 497,7

    
Nettoomsättning

Jan-dec
     2016
Jan-dec
     2015
Marine & Safety 1 240,7 1 100,8
Fire safety & Automation        402,5    464,7
Totalt 1 643,2 1 565,5

 
Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. januari kommer att publiceras den 23 februari 2017.

Stockholm 2017-01-24
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

  
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK.

Ladda ner som PDF