Order på 21 MSEK från kinesiska varv

Consilium har erhållit order på brand- och gaslarmsystem samt navigationsutrustning till 70 fartyg från fem kinesiska varv. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 21 MSEK.

Consilium har erhållit order på en kombination av brand- och gaslarmsystem samt navigationsutrustning till 70 fartyg som byggs av de kinesiska varven Guangzhou Shipyard International, Yangzhijiang Shipyard Group, Yangfan Shipyard, Xingang Shipyard och Guangzhou Huangpu Wenchong Shipbuilding. 

– Den goda orderingången från varven i Asien fortätter, säger Ove Hansson, vd för Consilium.
2014-03-14

Consilium AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Consilium AB (publ) 
Ove Hansson 
Vd och Koncernchef 
Tel: 08-563 05 300 
Mob: 070-576 08 33 
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-03-14.pdf

Om Consilium 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin, men även till offshore och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1 000 MSEK.

Ladda ner som PDF