Concejo Industrier

Power plant at sunset

Concejos industriverksamhet

Concejo Industrier samlar Concejos operativa industribolag. Utöver att Concejo har 50 procents ägande eller mer i samtliga dessa bolag, vilket innebär att de konsolideras både i termer av omsättning och resultat, finns flera likheter mellan bolagen, inte minst att de alla erbjuder produkter och system kopplat till säkerhet.