Consilium januari-april 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 284,1 MSEK (286,3). Orderingången ökade med 54 procent till 367,0 MSEK (237,8).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 april 2013 till 485 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 8 procent. Orderingången ökade med 13 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 60 procent. Orderingången har ökat väsentligt.

 

Nettoomsättning
Jan-apr
2013
Jan-apr
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety        233,4 254,5 801,5
Fire safety & Automation          50,7 31,8 148,6
Totalt        284,1 286,3 950,1


Orderingång
Jan-apr
2013
Jan-apr
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety        246,3 217,5      649,9
Fire safety & Automation        120,7    20,3      168,5
Totalt        367,0      237,8      818,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. maj kommer att publiceras den 18 juni 2013.

Stockholm 2013-05-16

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

    
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.
 

Ladda ner som PDF