Finansinspektionen godkänner Concejos förvärv av SBF Management AB

Concejo AB (publ) har erhållit Finansinspektionens tillstånd att förvärva SBF Management AB. I och med att Concejo även erhållit aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma den 24 februari 2021 är nu samtliga villkor för förvärvet uppfyllda.

I och med Finansinspektionens godkännande kan Concejos förvärv av SBF Management AB slutföras. Förvärvet bedöms slutföras i månadsskiftet mars/april 2021.

 

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 klockan 15:15 CET.

 

Om Concejo AB (publ)

Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.concejo.se

Ladda ner som PDF