Consilium januari – maj 2016

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 629,2 MSEK (600,3). Orderingången ökade med 19 procent jämfört med föregående år och uppgick till 720,3 MSEK (605,5).
Orderstocken per 31 maj 2016 uppgick till 857,2 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 507,5 MSEK (430,8). Orderingången ökade till 509,1 MSEK (438,8).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation minskade till 121,7 MSEK (169,5). Orderingången ökade till 211,2 MSEK (166,7).


Nettoomsättning

  Jan-maj
     2016
Jan-maj
    2015
Jan-dec
2015
Marine & Safety      507,5    430,8 1 100,8
Fire safety & Automation      121,7    169,5 464,7
Totalt      629,2    600,3 1 565,5

Orderingång

  Jan-maj
     2016
Jan-maj 2015 Jan-dec
2015
Marine & Safety      509,1    438,8 1 127,3
Fire safety & Automation      211,2    166,7 370,4
Totalt      720,3    605,5 1 497,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juni kommer att publiceras den 12 augusti 2016.

Stockholm 2016-06-20
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK. 

Ladda ner som PDF