Consilium januari – juni 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 901,1 MSEK (837,0). Nettoomsättningen ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 812,1 MSEK (785,0). Orderstocken per 30 juni 2017 uppgick till 894,4 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 669,3 MSEK (610,1). Nettoomsättningen minskade till 617,3 MSEK (632,6).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering ökade till 231,8 MSEK (226,9). Nettoomsättningen ökade till 194,8 MSEK (152,4).

Orderingång

  Jan-jun
      2017
Jan-jun
     2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety 669,3 610,1 1 221,8
Safety Engineering 231,8 226,9 432,3
Totalt 901,1 837,0 1 654,1

Nettoomsättning

Jan-jun
     2017
Jan-jun
     2016
Jan-dec
2016
Marine & Safety 617,3 632,6 1 240,7
Safety Engineering 194,8 152,4 402,5
Totalt 812,1 785,0 1 643,2

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. juli kommer att publiceras den 28 augusti 2017.

Stockholm 2017-08-11
Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK. 

Ladda ner som PDF