Consilium januari – maj 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 23 procent jämfört med föregående år och uppgick till 702,0 MSEK (571,0). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 655,9 MSEK (544,0). Orderstocken per 31 maj 2019 uppgick till 632,0 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 660,3 MSEK (522,8). Nettoomsättningen uppgick till 625,9 MSEK (516,1).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 41,7 MSEK (48,2). Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (27,9).
  

Orderingång

Jan-maj
     2019
Jan-maj
    2018
Jan-dec
2018
Marine & Safety      660,3      522,8 1 351,2
Safety Engineering     41,7        48,2 84,9
Totalt    702,0     571,0    1 436,1

   
Nettoomsättning

Jan-maj
   2019
Jan-maj
     2018
Jan-dec
2018
Marine & Safety    625,9      516,1 1 345,4
Safety Engineering      30,0      27,9 74,9
Totalt    655,9        544,0 1 420,3

  
Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. juni kommer att publiceras den 14 augusti 2019.
  

Stockholm 2019-06-19
Consilium AB (publ)
  

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833
  

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 675 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF