Consilium januari-mars 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 199,3 MSEK (216,0). Orderingången ökade med 65 procent till 300,7 MSEK (182,0).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 mars 2013 till 504 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 10 procent. Orderingången ökade med 9 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 6 procent. Orderingången har ökat väsentligt.

Nettoomsättning


Jan-mar
2013
Jan-mar
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety        169,6 187,9 801,5
Fire safety & Automation          29,7 28,1 148,6
Totalt        199,3 216,0 950,1Orderingång


Jan-mar
2013
Jan-mar
2012
Jan-dec
2012
Marine & Safety        181,8 166,8      649,9
Fire safety & Automation        118,9  15,2      168,5
Totalt        300,7  182,0      818,4

  Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. april kommer att publiceras den 16 maj 2013.

Stockholm 2013-04-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:     0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK. 

Ladda ner som PDF