Consilium AB (publ) noterar hybridobligation vid Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen i Consilium AB (publ) fattat beslut om notering av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 400 miljoner kronor, varav 200 miljoner kronor emitterats (”Hybridobligationen”), på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt bolagets ansökan om upptagande till handel av Hybridobligationen och första dag för handel var idag onsdag den 6 december 2017. Hybridobligationen har handelsbeteckning CONS 201.

Med anledning av detta har Consilium AB (publ) upprättat ett prospekt, som godkändes av Finansinspektionen den 30 november 2017. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på bolagets hemsida (http://www.consilium.se).

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2017 kl. 17.15 CET.


Om Consilium

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 1.000 anställda och omsätter 1 700 MSEK. 

Ladda ner som PDF