Consilium får order på brandlarms- och gasdetekteringssystem

Consilium har fått order om att leverera brandlarms- och gasdetekteringssystem till ett 40-tal fartyg som byggs i Korea. Totalt uppgår ordervärdet till cirka 12 MSEK.

Fartygen, som byggs vid ett flertal koreanska varv, består av en blandning av containerfartyg, produkttankers, råoljetankfartyg och biltransportfartyg. Leverans kommer att ske under perioden 2009-2011 och slutanvändarna är huvudsakligen rederier baserade i Europa.

– Consiliums ställning på marknaden är fortsatt stark. Kunderna väljer våra system när säkerheten står i fokus, vilket vi fortsätter att se i vår orderingång, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)

Ove Hansson

Vd och koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 070-576 08 33

http://www.consilium.se

Ladda ner som PDF