Consilium januari – februari 2018

Redovisningen nedan avser den renodlade verksamheten för säkerhetsprodukter och säkerhetssystem (kvarvarande verksamhet) och exkluderar övriga självständiga rörelsegrenar som i årsrapporten för 2017 har redovisats som avvecklade verksamheter.

Orderingången för Consilium-koncernen minskade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 220,3 MSEK (231,0). Nettoomsättningen minskade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 227,8 MSEK (235,0). Orderstocken per 28 februari 2018 uppgick till 802,1 MSEK.

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 185,3 MSEK (210,7). Nettoomsättningen uppgick till 185,0 MSEK (191,6).

Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 35,0 MSEK (20,3). Nettoomsättningen uppgick till 42,8 MSEK (43,4).

Orderingång
Jan-feb
     2018
     Jan-feb
    2017
   Jan-dec
2017
Marine & Safety 185,3 210,7 1 313,4
Safety Engineering 35,0  20,3 260,3
Totalt   220,3     231,0 1 573,7


Nettoomsättning
Jan-feb
     2018
   Jan-feb
     2017
   Jan-dec
2017
Marine & Safety 185,0  191,6 1 239,3
Safety Engineering  42,8  43,4 193,0
Totalt    227,8  235,0 1 432,3

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. mars kommer att publiceras den 23 april 2018.

   
Stockholm 2018-03-20
Consilium AB (publ)

  
För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

     
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF