Consilium under januari – maj 2009

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 366,2 MSEK (347,6). Orderingången minskade med 9 procent till 379,5 MSEK (417,9). Orderingången är fortsatt större än nettoomsättningen och orderstocken per 31 maj 2009 är ca 100 MSEK större än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Nettoomsättning

Jan-maj Jan-maj Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 219,5 205,4 557,9

Navigation 102,6 100,5 268,6

Automation 44,1 41,7 107,6

Totalt 366,2 347,6 934,1

Orderingång

Jan-maj Jan-maj Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 237,5 262,7 715,6

Navigation 96,5 106,3 278,3

Automation 45,5 48,9 121,8

Totalt 379,5 417,9 1.115,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juni kommer att publiceras den 14:e augusti 2009.

Stockholm 2009-06-16

Consilium AB (publ)

Ladda ner som PDF