Consilium under januari-juni 2005

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari-juni 2005

uppgick till 323,0 MSEK (287,8). Nettoomsättningen för affärsområdet

Brand&Gas ökade till 156,3 (127,9). Nettoomsättningen för affärsområdet

Navigation ökade till 67,3 MSEK (60,1). Nettoomsättningen för

affärsområdet Komponenter uppgick till 99,4 (99,8).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-juni

2005 till 360,8 MSEK (319,1). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas

ökade till 201,9 MSEK (152,7). Orderingången för affärsområdet

Navigation minskade till 63,9 MSEK (68,3). Orderingången för

affärsområdet Komponenter minskade till 95,0 MSEK (98,1).

Nettoomsättning

Jan-juni Jan-juni Jan-dec

2005 2004 2004

Brand&Gas 156,3 127,9 268,0

Navigation 67,3 60,1 126,8

Komponenter 99,4 99,8 187,6

Kärnverksamhet 323,0 287,8 582,4

Övriga verksamheter 4,4 5,2 11,4

Totalt 327,4 293,0 593,8

Orderingång

Jan-juni Jan-juni Jan-dec

2005 2004 2004

Brand&Gas 201,9 152,7 300,7

Navigation 63,9 68,3 125,1

Komponenter 95,0 98,1 186,3

Kärnverksamhet 360,8 319,1 612,1

Övriga verksamheter 9,6 4,5 9,9

Totalt 370,4 323,6 622,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juli

kommer att publiceras den 25:e augusti 2005.

Stockholm 2005-08-12

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre

kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta

komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har

företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition.

Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och

omsätter 600 MSEK.

Ladda ner som PDF