Consilium under januari – september 2009

Redovisning av nettoomsättning och orderingång har anpassats till den nya organisationen.

Nettoomsättningen för Consilium var i nivå med föregående år och uppgick till 673,2 MSEK (672,0). Orderingången minskade med 18 procent till 715,1 MSEK (873,7).

Orderstocken uppgick till mer än 750 MSEK och är 3% större än föregående år, och 6% större än vid årets början.

Nettoomsättning

Jan-sep Jan-sep Jan-dec

2009 2008 2008

Marine & Safety 581,0 594,0 826,5

Automation 92,2 78,0 107,6

Totalt 673,2 672,0 934,1

Orderingång

Jan-sep Jan-sep Jan-dec

2009 2008 2008

Marine & Safety 540,1 760,5 993,9

Automation 175,0 113,2 121,8

Totalt 715,1 873,7 1.115,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. oktober kommer att publiceras den 19:e november 2009.

Stockholm 2009-10-16

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF