Consilium januari – december 2015

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 25 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 565,5 MSEK (1 255,3). Orderingången ökade med 3 procent till 1 497,7 MSEK (1 460,0).
Orderstocken per 31 december 2015 uppgår till 755,5 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 1 100,8 MSEK (891,8).
Orderingången ökade till 1 127,3 MSEK (1 016,0).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 464,7 MSEK (363,5).
Orderingången minskade till 370,4 MSEK (444,0).

Nettoomsättning

Jan-dec
2015
Jan-dec
2014
Marine & Safety 1 100,8      891,8
Fire safety & Automation      464,7     363,5
Totalt    
1 565,5 1 255,3

Orderingång

Jan-dec
 2015
Jan-dec
2014
Marine & Safety 1 127,3 1 016,0
Fire safety & Automation      370,4    444,0
Totalt 1 497,7 1 460,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. januari kommer att publiceras den 25 februari 2016.
   
Stockholm 2016-01-26

Consilium AB (publ)
 
 
För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK. 

Ladda ner som PDF