Consilium erhåller tysk order på brandlarm till ubåtar

Consiliums tyska dotterbolag har erhållit en order om 15 MSEK för leverans av brandlarm till sex tyskdesignade ubåtar.  

Consiliums tyska dotterbolag uppvisar en fortsatt stark orderingång från navy-marknaden. Under oktober 2016 erhöll Consilium i Tyskland order på brandlarm till två tyskdesignade ubåtar, med ett totalt ordervärde om 5 MSEK, och nu i december 2016 har Consilium i Tyskland erhållit en order på brandlarm till sex tyskdesignade ubåtar med ett totalt ordervärde på 15 MSEK. Ytterligare navy-order i Tyskland har rapporterats tidigare i år.

“Consilium är en ledande global leverantör av säkerhetssystem till nichmarknader med höga säkerhetskrav och höga skyddsvärden. Ovanstående order stärker ytterligare vår position inom navy-marknaden”, säger Ove Hansson, Verkställande direktör och CEO.

 CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se
 

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automations-system och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 950 anställda och omsätter 1 600 MSEK.

Ladda ner som PDF